Advocaten

Houwing Keijzerwaard & Spigt zijn drie advocaten die staan voor aandacht, kennis en kwaliteit. Ons advocatenkantoor heeft hiermee niet alleen in Rotterdam, maar ook landelijk een zeer goede naam opgebouwd. Wij hebben jarenlange ervaring en zijn gespecialiseerd in personen- en familierecht, arbeidsrecht en strafrecht. Daarnaast bemiddelen wij als mediator bij echtscheiding, omgang, alimentatie, gezag, erkenning/ ontkenning vaderschap, boedelscheidingen en strafzaken. Ook bij ontslag op staande voet, ontbinding van een arbeidsovereenkomst en/of loonvordering kunnen wij bemiddelen. Wij behandelen zaken zowel op grond van een betaalbaar uurtarief als op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

HKS Advocaten - Vrouwe Justitia
HKS Advocaten - Mr. Marian Houwing

Mr Marian Houwing (1966) is sinds 1989 werkzaam als advocaat. De afgelopen jaren heeft zij zich gericht op het personen- en familierecht, alsmede het arbeidsrecht. Marian Houwing is lid van de vereniging voor Familierechtadvocaten en scheidingsbemiddelaars (vFAS) en is aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland. Zij functioneert als mediator op het gebied van familierecht en arbeidsrecht. U kunt daarbij denken aan scheidingsbemiddeling en het oplossen van arbeidsconflicten. Een groot voordeel van het oplossen van een geschil door middel van mediation/bemiddeling is dat er aandacht is voor alle aspecten die in een zaak spelen en de bijstand zich niet slechts beperkt tot een juridische/zakelijke benadering.

Word u geconfronteerd met problemen op het gebied van: omgang, alimentatie, gezag, erkenning/ontkenning vaderschap, boedelscheidingen, ontslag op staande voet, ontbinding van uw arbeidsovereenkomst en/of een loonvordering dan kunt u bij Marian Houwing terecht. Marian Houwing behandelt zaken zowel op grond van een in overleg met u overeen te komen uurtarief alsmede op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Marian Houwing is op woensdag afwezig.

Voordelen

 • zeer ervaren advocaat
 • communicatief
 • oplossingsgericht
 • persoonlijke aandacht

Vaardigheden

 • gespecialiseerd familierecht
 • gespecialiseerd arbeidsrecht
 • gespecialiseerd mediation
 • ervaren scheidingsbemiddelaar
 • ervaren in arbeidsconflicten

Contact

Overige

 • KVK nummer: 24450481
 • BTW nummer: 133801563B01
HKS Advocaten - Mr. Ellen Keijzerwaard

Advocaat mr Ellen Keijzerwaard is sinds 1994 werkzaam als advocaat. Daarvoor werkte zij in de journalistiek en bij het Arrondissementsparket in Rotterdam. Zij is gespecialiseerd op het gebied van personen- en familierecht. Zij is een ervaren echtscheidingsbemiddelaar en aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS), de Vereniging Collaborative Divorce en de Mediators Federatie Nederland. Verder werkt zij thans regelmatig als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Oost-Brabant, voorheen bij de rechtbank Dordrecht. Als bemiddelaar is zij ervaren in het hanteren van psychologische- en sociale problematiek rond het scheidingsproces. Het doel is om voor beide partijen aanvaardbare oplossingen te zoeken buiten de rechter om, waarbij de belangen van de kinderen de hoogste prioriteit hebben. Dit kan in de vorm van bemiddeling of collaborative divorce (overlegscheiding). Bij een bemiddeling werkt zij alleen als bemiddelaar en bij een overlegscheiding in een team van deskundigen. Anders dan bij mediation hebben beide partijen bij een overlegscheiding iedereen eigen advocaat. Een advocaat die wel opkomt voor de belangen van zijn of haar cliënt, maar ook oog heeft voor de belangen van de kinderen en de rol van beide ouders. Er is een coach aanwezig om ruimte te geven aan de emoties en die eventueel het ouderschapsplan kan begeleiden en een financieel expert voor de zakelijke kant van het geheel. Overlegscheiden is sneller, goedkoper en duurzamer dan vechtscheiden.

Naast echtscheidingen, kunt u bij Ellen Keijzerwaard terecht voort problemen rondom de omgang, (wijziging) alimentatie, erkenning/ontkenning vaderschap en boedelscheidingen.

Mocht u overwegen gebruik te maken van bemiddeling of overlegscheiding dan kan zij u een gratis folder hierover toesturen. Een gratis kennismakingsgesprek behoort altijd tot de mogelijkheden. Ellen Keijzerwaard werkt op vrijdag niet op kantoor.

Voordelen

 • zeer ervaren advocaat
 • communicatief
 • belangen kind(eren)
 • zeer communicatief scheidingspartners

Vaardigheden

 • gespecialiseerd familierecht
 • gespecialiseerd overlegscheiding
 • gespecialiseerd mediation
 • ervaren scheidingsbemiddelaar

Contact

Overige

 • KVK nummer: 24451530
 • BTW nummer: 147017105B01
HKS Advocaten - Mr. Jaap Spigt

Mr Jaap Spigt is sinds 1984 als advocaat werkzaam. Hij voert een algemene praktijk en is strafrechtspecialist en mediator. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtspecialisten, bestuurslid van de Vereniging van Mediators in Strafzaken (VMSZ) en bestuurslid van de Rotterdamse Vereniging Strafrecht. Mr Jaap Spigt behandelt zaken op diverse rechtsgebieden, vooral op het strafrechtelijke vlak zoals de Wet Wapens en Munitie, Wegenverkeerswet, Zedenwetgeving, Opiumwet, Wet Economische Delicten en het Jeugd(straf)recht, ook ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van minderjarigen worden door mr Jaap Spigt behandeld. Tenslotte is mr Jaap Spigt specialist op het gebied van de Horecawetgeving, zoals procedures met betrekking tot de aanvraag en weigering van de benodigde vergunningen.

Mr Jaap Spigt fungeert ook als mediator. Hij treedt op als bemiddelaar in geschillen in onder meer het onderwijs. In opdracht van het Ministerie van Justitie bemiddelde hij geruime tijd tussen slachtoffers en daders van misdrijven. Mr.Jaap Spigt is tevens als rechtbankmediator betrokken bij door de Rechtbank en Openbaar Ministerie doorverwezen strafzaken. Jaap Spigt is als raadsman met enige regelmaat betrokken bij internationale strafzaken.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat en mediator heeft mr Jaap Spigt tal van nevenfuncties bekleed, zoals lid van de Commissie van Toezicht van de Rijksinrichting voor Jongens "Kralingen" in Rotterdam en de penitentiaire inrichting "De Hartelborgt" in Spijkenisse. Voorts verzorgt hij lezingen en cursussen op het strafrechtelijk vlak.

Voordelen

 • zeer ervaren advocaat
 • communicatief

Vaardigheden

 • gespecialiseerd algemeen strafrecht
 • gespecialiseerd minderjarigen
 • ervaren mediator
 • ervaring lezingen en cursussen

Contact

Overige

 • KVK nummer: 24451764
 • BTW nummer: 073991284B01