Direct afspraak maken

HKS Advocaten - Bente van Baaren

Secretaresse / telefoniste

Bente van Baaren werkt sinds 1999 voor HKS Advocaten. Zij is de spil van het kantoor én het eerste aanspreekpunt voor onze cliënten. Onze cliënten ervaren de contacten met haar als prettig en respectvol. Uit evaluatie blijkt elke keer weer dat Bente van Baaren een belangrijke rol speelt in ons werk en in het contact met onze cliënten. Bente van Baaren is je eerste aanspreekpunt voor een afspraak met een van de advocaten binnen HKS Advocaten.

Bente brengt je direct in contact met een advocaat of maakt met jou een afspraak voor een gesprek met een van de advocaten.

De balie van ons kantoor is geopend van maandag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 09:00 uur tot 13:00 uur.
 
Telefonisch zijn wij de hele week (maandag tot en met vrijdag) van 09:00 uur tot 17:00 uur bereikbaar, met uitzondering van de lunchpauzes.
 
Bij urgente gevallen is Jaap Spigt als strafrechtadvocaat bereikbaar op 06-53171869, ook in het weekend.

Kantoor informatie

HKS Advocaten - Kantoor
Kantooradres

Wijnhaven 44
3011 WS Rotterdam

Voor het maken van een afspraak

Bel 010 - 404 95 88

Fax 010 - 412 07 35

Kamer van Koophandel Algemeen

HKS Advocaten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nummer 24452322. Stichting Beheer Derdengelden HKS Advocaten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 2429405

Beroepsaansprakelijkheid

HKS Advocaten beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke voldoet aan de eisen gesteld in de verordening op de beroepsaansprakelijkheid.

Wet- en regelgeving

HKS Advocaten is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten; in die hoedanigheid zijn de Advocatenwet, de gedragsregels en verordeningen zoals deze vermeld zijn op de website van toepassing.

HKS Advocaten Tarieven

Tarief: € 225,- per uur exclusief 21% BTW (€272,25 inclusief BTW). Ons kantoor rekent geen kantoorkosten. Naast het uurtarief worden ook eventueel bijkomende kosten in rekening gebracht, zoals griffierechten, overige verschotten, kosten voor inschakelen van experts etc. Indien er door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging wordt afgegeven kan er sprake zijn van een eigen bijdrage, peiljaarverlegging en een resultaatsbeoordeling achteraf. Indien het norminkomen (achteraf) te hoog blijkt te zijn kunnen de kosten voor rechtsbijstand alsnog in rekening worden gebracht.

Klachten en geschillen

Klachten tegen één (of meer) advocaten aangesloten bij HKS Advocaten kunnen worden ingediend bij de behandelend advocaat. Mocht de afhandeling van de klacht niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kan de klacht worden ingediend bij de Deken van de Orde van Advocaten van het arrondissement Rotterdam, Postbus 1507, 3007 BM Rotterdam (Weena 355, 3013 AL Rotterdam), telefoonnummer 010 -217200 of via de website.

Disclaimer

Ons kantoor neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het geven van juiste en actuele informatie aan bezoekers van onze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Je kan daarom aan de op deze website gegeven informatie van ons kantoor geen rechten ontlenen. Ons kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of oudere informatie. Op een aantal plekken op deze website kan worden doorgelinkt naar websites van andere kantoren, instellingen of organisaties. Ons kantoor is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt gegeven op de websites waarnaar kan worden doorgelinkt.