Familie- en Personenrecht

HKS Advocaten heeft gespecialiseerde advocaten op het gebied van familie- en personenrecht. Dit is een uitgebreid rechtsgebied, maar waar het om gaat is dat alle aangelegenheden rond uw persoonlijke (gezins-)situatie voorgelegd kunnen worden aan een van de specialisten binnen HKS Advocaten.

U kunt hierbij denken aan:

  • scheidingstrajecten in geval huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwoning
  • ouderschapsplan
  • zorgregelingen kinderen
  • omgangsregelingen
  • alimentatie
  • boedelverdeling
  • pensioenvoorzieningen
  • erkenning ouderschap
  • (ouderlijk) gezag

HKS Advocaten staat u als client op deskundige wijze bij in eventuele te voeren juridische procedures (zoals bodemprocedure, voorlopige voorzieningen) betreffende uw kinderen, uw woning en overige bezittingen.

HKS Advocaten biedt ook een uitgebreide dienstverlening op het gebied van mediation en overlegscheiden. Mediation is een vorm van bemiddeling tussen partijen met een neutrale mediator. Bij overlegscheiden hebben beide partijen ieder een eigen advocaat met als doel samen zonder een rechtzaak de scheiding te regelen. Indien u in een situatie bent beland waarin u niet meer in staat bent om met uw (ex)partner tot overeenstemming te komen dan is het advies om contact op te nemen met HKS Advocaten. Mediation is een goed instrument om partijen aan tafel te krijgen en te laten werken aan een oplossing van het bestaande probleem. Overlegscheiden is goedkoper en duurzamer dan vechtscheiden.

U gaat scheiden? Huwelijkse voorwaarden, gemeenschap van goederen, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingscontract?

Indien u voornemens bent om een scheidingstraject in te gaan, dan is het advies om een kennismakingsgesprek aan te vragen met een van de specialisten van HKS Advocaten. Er komt veel kijken bij scheiden, niet alleen op financieel en juridisch gebied. HKS Advocaten heeft een zeer ruime ervaring met scheidingstrajecten en stelt ten doel om de scheiding voor alle partijen zo goed mogelijk te laten verlopen volgens de huidige wet- en regelgeving.

U komt er met uw partner niet meer uit?

HKS Advocaten biedt een uitgebreide dienstverlening op het gebied van mediation. Mediation is een vorm van bemiddeling tussen partijen. Indien u in een situatie bent beland waarin u niet meer in staat bent om met uw (ex-) partner tot overeenstemming te komen, dan is het advies om eens contact op te nemen met HKS Advocaten. Mediation is een goed instrument om de partijen aan tafel te krijgen en te laten werken aan een oplossing van het bestaande probleem.

Kennismakingsgesprek aanvragen

Familie- en personenrecht en daarmee verwikkelde juridische procedures gaan gepaard met vele emoties en veel activiteiten om de juridische procedure af te wikkelen. HKS Advocaten biedt u aan om eens kennis te maken met een van de specialisten op het gebied van personen- en familierecht, echtscheiding en mediation. Dit kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.