Mediation

HKS Advocaten is een onafhankelijke partner bij conflictoplossingen. Mediation heeft als doel om conflicten op te lossen tussen partijen met hulp van een onafhankelijke mediator. HKS Advocaten treedt normaliter (ook) op als advocaat. Echter, binnen HKS Advocaten zijn professionele en ervaren mediators beschikbaar die als onafhankelijke partij op kunnen treden bij een conflict, waarbij u door rechtbanken en gerechtshoven wordt doorgestuurd naar een mediator.

Een mediator van HKS Advocaten neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt zeker geen beslissingen. Een HKS Mediatior zorgt er voor dat u en uw conflictpartners samen tot een oplossing komen. Een mediator begeleidt slechts partijen tot het komen van een oplossing. U en uw conflictpartners zullen dus zelf actief aan de slag gaan met het komen tot een oplossing. Een oplossing voordat u en uw conflictpartners een gang naar de rechter zullen maken. U kunt veel problemen voorkomen door samen in mediation tot een oplossing te komen onder leiding van een mediator van HKS Advocaten.

Een mediator van HKS Advocaten kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Een mediator van HKS Advocaten kan ingeschakeld worden bij:

  • geschillen tussen (huwelijkse) partners
  • geschillen tussen zakelijke partners
  • geschillen tussen werkgever en werknemers
  • geschillen tussen aangevers en slachtoffers in een strafzaak

Voor u en uw conflictpartners gelden basisvoowaarden bij mediation:

  1. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
    U en uw conflictpartners vertrouwen elkaar niet meer. Een mediator van HKS Advocaten zal werken aan het herstellen van het vertrouwen van de betrokken conflictpartners. Mediationgesprekken zijn vertrouwelijk en een ieder heeft geheimhoudingsplicht. Vooraf worden afspraken gemaakt over hoe de mediation in de praktijk zal gaan verlopen, wie er aanwezig mogen zijn en welke onderwerpen worden besproken.
  2. Vrijwilligheid
    Een mediator van HKS Advocaten gaat alleen aan de slag indien u en uw conflictpartners aan de mediation willen deelnemen. Geen enkele partij kan worden gedwongen om deel te nemen aan mediation. Mediation door HKS Advocaten heeft een groot aantal conflictpartners bij elkaar gebracht. De conflictpartners hebben zelfstandig een oplossing gevonden voor het conflict. Mediation biedt vele voordelen en is geschikt voor verschillende soorten conflicten.