Waarom mediation bij HKS Advocaten?

De mediators bij HKS Advocaten zijn onafhankelijke, deskundige en ervaren partners die kunnen helpen bij het oplossen van je conflict. Mediation heeft als doel om conflicten tussen partijen op te lossen onder leiding van een onafhankelijke mediator. Dat kan op jouw initiatief, maar ook na doorverwijzing door een rechter in een al lopende procedure.
 
Een mediator van HKS Advocaten neemt geen standpunt in, bedenkt geen oplossingen en neemt zeker geen beslissingen. Een HKS Mediator zorgt er voor dat jij en je conflictpartner samen tot een oplossing komen. De mediator begeleidt partijen tot het komen van een oplossing en legt de gemaakte afspraken op een juridisch verantwoorde wijze vast. Deelname aan mediation vereist een actieve houding en de wil om er samen uit te komen. Je voorkomt hiermee dat een rechter, die jouw situatie niet goed kent, een beslissing moet nemen. Je houdt zelf de regie en de mediator waarborgt een veilige, open gesprekssetting met aandacht voor de belangen van beide partijen.  
 
De ervaring leert dat mediation kan leiden tot herstel van vertrouwen, rust en goede, duidelijke afspraken met een lange houdbaarheidsduur. 
 
Voordeel van een mediationtraject bij HKS Advocaten is dat de mediators, naast het op goede en verantwoorde wijze leiden van de mediationgesprekken, ook zelf in staat zijn de gemaakte afspraken op een juridisch gedegen wijze vast te leggen in een convenant of vaststellingsovereenkomst om deze stukken daarna zelf bij de rechter te laten bekrachtigen. Alles in één hand dus: van mediationgesprekken tot afronding middels een uitspraak van de rechter. Dat is een efficiënte aanpak waardoor het proces sneller (en dus vaak goedkoper) kan worden doorlopen. 
 
Mediation bij HKS Advocaten heeft al een groot aantal conflictpartners bij elkaar gebracht, waarbij de conflictpartners onder leiding van de mediator zelfstandig een oplossing hebben gevonden voor hun conflict. 
 
 
In welke gevallen kun je een mediator van HKS Advocaten inschakelen
 
  • geschillen tussen (ex)levenspartners (scheiding, geschil over uitvoering gedeeld ouderlijk gezag, ouderschapsplan, verdeling kosten kinderen, verhuizing met kinderen na scheiding, zorgregeling, etc.);
  • geschillen tussen familieleden; 
  • geschillen tussen zakelijke partners;
  • geschillen tussen werkgever en werknemers;
  • geschillen tussen aangevers en slachtoffers in een strafzaak
  • geschillen tussen buren
  • indien je verdachte/dader of slachtoffer bent in een strafzaak