Strafrecht

HKS Advocaten is gespecialiseerd in de bijstand van clienten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Het advies van HKS Advocaten is indien u in contact bent geweest met politie en / of justitie, dan niet als verdachte bent aangemerkt, in een strafzaak om direct contact op te nemen. Het raadplegen van een advocaat in een vroeg stadium is niet verplicht, maar voor een eventuele toekomstige bijstand is het verstandig om direct informatie in te winnen bij een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wat valt er onder andere onder het strafrecht? U bent bijvoorbeeld verdachte of aangever van een strafbaar feit.

U kunt hierbij denken aan:

 • (winkel)diefstal / verduistering
 • diefstal met geweld / overvallen
 • vermogensdelicten / fraude
 • ontneming van het wederrechtelijke verkregen voordeel
 • drugs / hennepkwekerijen
 • gewelds- en levensdelicten
 • vernieling
 • zedendelicten
 • stalking
 • bedreiging
 • huiselijk geweld
 • Wet Wapens en Munitie
 • vuurwerk gerelateerde misdrijven
 • alcoholovertredingen

Internationaal strafrecht

HKS Advocaten biedt diensten aan op het gebied van internationaal strafrecht. Indien u of een familielid in aanraking is gekomen met politie en justitie in het buitenland, dan is het advies om contact op te nemen met één van de advocaten van HKS Advocaten. Dit kan noodzakelijk zijn geweest tijdens een zakelijke reis, maar ook op vakantie kunt u in contact zijn gekomen met politie en justitie. Het kan ook zijn dat een familielid of vriend in het buitenland is gearresteerd en aldaar in de gevangenis verblijft. De rechtsbijstand van HKS Advocaten vindt onder meer plaats in de volgende situaties:

 • aanrijding / verkeersongeluk buitenland
 • geweldsdelicten buitenland
 • drugdelicten buitenland
 • vermogensdelicten / fraude buitenland

HKS Advocaten wijst u er op dat de rechtsgang in het buitenland een andere is dan in het buitenland. Politie en justitie gaan vaak anders te werk. HKS Advocaten werkt samen met gespecialiseerde strafadvocaten in het buitenland. Indien u te maken heeft gehad met politie en justitie buiten Nederland, dan is het advies om een kennismakingsgesprek aan te vragen met één van de specialisten binnen HKS Advocaten.

Wat doet een strafrechtadvocaat van HKS Advocaten voor u?

Vanaf het eerste contact is de strafrechtadvocaat van HKS Advocaten uw vertrouwenspersoon. De advocaat van HKS Advocaten heeft een beroepsgeheim, wat inhoudt dat de gesprekken tussen u en uw advocaat vertrouwelijk zijn. De strafrechtadvocaat behartigt alleen uw belangen en informeert u over uw rechten- en plichten in uw strafzaak. Een advocaat van HKS Advocaten is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en zal deze toepassen op uw strafdossier. Het is dan ook belangrijk dat de advocaat van HKS Advocaten al direct vanaf het begin wordt betrokken bij uw strafproces. Op deze manier kan uw strafrechtadvocaat u optimaal adviseren over uw rechten en plichten als verdachte.

Het Openbaar Ministerie mag u sinds 1 februari 2008 voor een aantal, veel voorkomende strafbare feiten, zelf straffen opleggen: een strafbeschikking. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking kunt u bezwaar maken door verzet in te stellen bij het Openbaar Ministerie. De strafrechtadvocaat kan u hierin adviseren en u ter zitting bijstaan wanneer de strafrechter uw zaak in zijn geheel opnieuw zal beoordelen.

Contact met politie of justitie? Direct advocaat bellen!

Indien u in contact komt met politie of justitie of daarvoor wordt uitgenodigd, dan is het advies van HKS Advocaten om direct contact op te nemen met één van onze advocaten. Samen met u wordt uw dossier doorgenomen en wordt u gewezen op uw rechten en plichten.

Ook als slachtoffer / benadeelde partij van een misdrijf kunt u een beroep doen op de strafrechtadvocaat: Hij zal u rechtsbijstand verlenen vóór, maar ook op de terechtzitting.