Strafrecht

HKS Advocaten is gespecialiseerd in de bijstand van clienten, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, die in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Het advies van HKS Advocaten is, indien jij in contact bent geweest met politie en / of justitie", en al dan niet als verdachte bent aangemerkt in een strafzaak om direct contact op te nemen. Het raadplegen van een advocaat in een vroeg stadium is niet verplicht, maar voor een eventuele toekomstige bijstand is het verstandig om direct informatie in te winnen bij een gespecialiseerde strafrechtadvocaat. Wat valt er onder andere onder het strafrecht? Jij bent bijvoorbeeld verdachte of aangever van een strafbaar feit.

Je kunt hierbij denken aan:

 • (winkel)diefstal / verduistering
 • diefstal met geweld / overvallen
 • vermogensdelicten / fraude
 • ontneming van het wederrechtelijke verkregen voordeel
 • drugs / hennepkwekerijen
 • gewelds- en levensdelicten
 • vernieling
 • zedendelicten
 • stalking
 • bedreiging
 • huiselijk geweld
 • Wet Wapens en Munitie
 • vuurwerk gerelateerde misdrijven
 • alcoholovertredingen
 • invoerding/inname rijbewijs
 • snelheidsovertredingen

Internationaal strafrecht

HKS Advocaten biedt diensten aan op het gebied van internationaal strafrecht. Indien jij of een familielid in aanraking is gekomen met politie en justitie in het buitenland, dan is het advies om contact op te nemen met Jaap Spigt. Dit kan noodzakelijk zijn geweest tijdens een zakelijke reis, maar ook op vakantie kun jij in contact zijn gekomen met politie en justitie. Het kan ook zijn dat een familielid of vriend in het buitenland is gearresteerd en aldaar in de gevangenis verblijft. De rechtsbijstand van HKS Advocaten vindt onder meer plaats in de volgende situaties:

 • aanrijding / verkeersongeluk buitenland
 • geweldsdelicten buitenland
 • drugdelicten buitenland
 • vermogensdelicten / fraude buitenland

HKS Advocaten wijst je er op dat de rechtsgang in het buitenland een andere is dan in Nederland. Politie en justitie gaan vaak anders te werk. HKS Advocaten werkt samen met gespecialiseerde strafadvocaten in het buitenland. Indien jij te maken hebt gehad met politie en justitie buiten Nederland, dan is het advies om een kennismakingsgesprek aan te vragen met Jaap Spigt.

Wat doet een strafrechtadvocaat van HKS Advocaten voor jou?

Vanaf het eerste contact is de strafrechtadvocaat van HKS Advocaten jouw vertrouwenspersoon. De advocaat van HKS Advocaten heeft een beroepsgeheim, dat houdt in dat de gesprekken tussen jij en uw advocaat vertrouwelijk zijn. De strafrechtadvocaat behartigt alleen jouw belangen en informeert je over jouw rechten en plichten in uw strafzaak. Jaap Spigt is op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en zal deze toepassen op jouw strafdossier. Het is dan ook belangrijk dat Jaap Spigt al direct vanaf het begin wordt betrokken bij jouw strafproces. Op deze manier kan Jaap Spigt je optimaal adviseren over jouw rechten en plichten als verdachte.

Het Openbaar Ministerie mag je sinds 1 februari 2008 voor een aantal, veel voorkomende strafbare feiten, zelf straffen opleggen: een strafbeschikking. Als jij het niet eens bent met de strafbeschikking kun jij bezwaar maken door verzet in te stellen bij het Openbaar Ministerie. Jaap Spigt kan je hierin optimaal adviseren en je ter zitting bijstaan wanneer de strafrechter jouw zaak in zijn geheel opnieuw zal beoordelen.

Contact met politie of justitie? Direct advocaat bellen!

Indien jij in contact komt met politie of justitie of daarvoor door hen wordt uitgenodigd, dan is het advies van HKS Advocaten om direct contact op te nemen met één van onze advocaten. Samen met jou wordt jouw dossier doorgenomen en wordt jij gewezen op jouw rechten en plichten.

Ook als slachtoffer / benadeelde partij van een misdrijf kun jij een beroep doen op de strafrechtadvocaat: Hij zal je rechtsbijstand verlenen vóór, maar ook op de terechtzitting.

Ben jij slachtoffer van een misdrijf?

Ook als slachtoffer/benadeelde partij van een misdrijf kunt jij een beroep doen op Jaap Spigt. Hij zal je rechtsbijstand verlenen vóór, maar ook tijdens de terechtzitting.